24298
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-24298,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

OVER

Carolina Koster

Carolina Koster is een kunstenaar die in haar abstracte tekeningen, foto’s, tekstwerken en installaties de vele verschijningsvormen van verstilling verkent. De natuur, natuurlijke objecten, fenomenen en processen vormen voor haar een bron van inspiratie.
Carolina Koster werd in 1969 geboren in Multan (Pakistan) als dochter van ontwikkelingssamenwerkers en groeide vervolgens op in Pakistan, Tanzania en Nederland. Ze studeerde aan de Willem de Kooning Academie (Rotterdam), woont in Schiedam en werkt in Rotterdam.

Mijn werk

“In het vaak hectische dagelijkse (grootstedelijke) leven, maar ook tijdens wandelingen in de natuur zijn mijn zintuigen steeds op zoek naar het poëtische; de lichtval op een muur, wind over water, een dreigende wolkenlucht, de textuur van een rots. Natuurlijke objecten, fenomenen en processen spelen hierin de hoofdrol. Deze momenten van poëtische verstilling vormen de inspiratiebron voor mijn werk.

De natuur heeft een overweldigende rijkdom aan vorm, textuur, kleur, aan sfeer, aan kracht. Als mens wil ik me hiertoe verhouden, als maker wil ik ermee aan de slag. Die ervaringen probeer ik tot de essentie terug te brengen. Ik maak intuïtieve, abstracte beelden met een voorkeur voor het werken in zwart/wit; voor mij een manier om mijn ervaringen te abstraheren.

In het werk dat eruit voortkomt speelt de zeggingskracht van materiaal een belangrijke rol. De eigenschappen van het gekozen (teken)materiaal spelen mee in de zeggingskracht van het gemaakte werk.

Terugkerend element in mijn werk is het filmische gegeven ‘still’. Ik beschouw veel van mijn werken als een momentopname. Een stilgezet moment in de tijd, met denkbeeldige verleden en toekomst voelbaar als aanwezige spanning in het beeld.”

ABOUT

Carolina Koster

Carolina Koster is an artist who, in her abstract drawings, photographs, text works and installations, explores the many manifestations of stillness. Nature, natural objects, phenomena and processes are a source of inspiration to her.
Carolina Koster was born in 1969 in Multan (Pakistan) as the daughter of development workers and subsequently grew up in Pakistan, Tanzania and the Netherlands. She studied at the Willem de Kooning Academy (Rotterdam), lives in Schiedam and works in Rotterdam.

My work

“In the often hectic daily (metropolitan) life, but also during walks in nature, my senses are always looking for the poetic; the light on a wall, wind over water, a threatening cloudy sky, the texture of a rock. Natural objects, phenomena and processes play the leading role in this. These moments of poetic stillness are the source of inspiration for my work.

Nature has an overwhelming wealth of form, texture, colour, atmosphere and power. As a human I want to relate to it, as a maker I want to work with it. I try to reduce these experiences to their essence. I make intuitive, abstract images with a preference for working in black and white; for me, a way of abstracting my experiences.

In the resulting work, the expressiveness of the material plays an important role. The characteristics of the chosen (drawing) material play a part in the expressiveness of the work created.

A recurring element in my work is the cinematic ‘still’. I consider many of my works as a snapshot. A still moment in time, with imaginary past and future tangible as a tension present in the image.”