29105
page-template-default,page,page-id-29105,theme-stockholm,stockholm-core-2.4.2,woocommerce-no-js,select-theme-ver-9.7,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

OVER   [ English below ]

Het werk van Carolina Koster weerspiegelt haar fascinatie voor de zeggingskracht van de fysieke wereld om ons heen. En met hoe ze zich verhoudt tot plaats en tijd. Buiten haar atelier zoekt ze verbinding met daar, waar ze is. Ze ontmoet haar omgeving in een dialoog en filtert het voor haar betekenisvolle. Vondsten en ervaringen gaan mee naar haar atelier.

Haar vertrekpunt zijn (deels gevonden) sobere materialen, zoals houtskool, papier, karton, grafiet, hout, gips en stenen. Intuïtief gaat ze te werk: ze verpakt, brengt lagen houtskool aan, fotografeert, vouwt in en uit, zoekt naar woorden, giet, snijdt en scheurt, tot een gevonden werkwijze past. De poëtische kracht van onze fysieke wereld wordt voelbaar vanuit de interactie met het pure materiaal. Haar oeuvre is even verstild als present. Even subtiel als monumentaal. Ze beschouwt elk werk als een still van de doorgaande tijd.

Haar werken appelleren aan een fundamentele verbinding met de fysieke wereld. Ze nodigen uit om stil te staan bij ons eigen fysieke zijn, in verbinding te raken met onszelf en iets te ervaren van het sublieme van de tastbare wereld.

BIO

Carolina Koster (1969)  werd geboren in het gezin van een Nederlandse ontwikkelingssamenwerker en groeide op in Pakistan, Tanzania en Nederland. Door het vele reizen ontwikkelde ze een fascinatie voor haar fysieke omgeving en de ervaring van plaats en tijd. Ze studeerde af aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en werkt nu vanuit haar atelier in diezelfde stad.
Ze maakt (ruimtelijke) tekeningen, wandsculpturen, foto’s, tekstwerken en installaties.

CV

Carolina Koster – lavasteen

ABOUT

Carolina Koster’s work reflects her fascination with the expressiveness of the physical world around us. And with how she relates to place and time. Outside her studio, she seeks connection with where she is. She meets her surroundings in a dialogue and filters what is meaningful to her. Finds and experiences are taken to her studio.

Her starting point are (partly found) basic materials, such as charcoal, paper, cardboard, graphite, wood, plaster and stones. She works intuitively: she packs, applies layers of charcoal, photographs, folds and unfolds, searches for words, pours, cuts and tears, until a found method fits. The poetic power of our physical world becomes palpable from the interaction with the pure material. Her oeuvre is as tranquil as it is present. As subtle as it is monumental. She views each work as a still of ongoing time.

Her works appeal to a fundamental connection with our physical world. They invite us to reflect on our own physical being, to connect with ourselves and to experience something of the sublime of the tangible world.

BIO

Carolina Koster (1969) was born into the family of a Dutch development worker and grew up in Pakistan, Tanzania and the Netherlands. Through this frequent travel, she developed a fascination with her physical environment and the experience of place and time. She graduated from the Willem de Kooning Academy (Academy of Fine Arts) in Rotterdam (NL) and now works from her studio in the same city.

She creates (spatial) drawings, wall sculptures, photographs, text works and installations.

CV