29105
page-template-default,page,page-id-29105,theme-stockholm,stockholm-core-2.4,woocommerce-no-js,select-theme-ver-9.6,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

OVER   [ English below ]

Het werk van Carolina Koster weerspiegelt haar fascinatie voor de zeggingskracht van de fysieke wereld om ons heen. Buiten haar atelier zoekt ze verbinding met daar, waar ze is. Ze ontmoet haar omgeving in een dialoog en filtert het voor haar betekenisvolle. Vondsten en ervaringen gaan mee naar haar atelier. Daar neemt ze de tijd, tot een voorwerp of materiaal om interactie vraagt. Ze verpakt, brengt lagen houtskool aan, overtekent, fotografeert, vouwt in en uit, giet, zoekt woorden, snijdt en scheurt, tot een gevonden werkwijze past.

Ze gebruikt sobere, (soms gevonden) fundamentele materialen, zoals houtskool, papier, gips, steen, hout en golfkarton. Door het gebruik van deze eenvoudige materialen benadrukt ze, dat in onze gewone, alledaagse omgeving raadselachtige poëzie ligt besloten. Met haar ingrepen maakt ze dat voelbaar.
Haar oeuvre is even verstild als present. Even subtiel als monumentaal. Vaak tussen sculptuur en tekening in, lijken haar werken zich te begeven tussen begin en voltooing; elk werk als een stilgezet moment van de doorgaande, veranderende tijd.

De werken van Carolina Koster appelleren aan een fundamentele verbinding met de fysieke wereld. Ze nodigen uit om stil te staan bij ons eigen fysieke zijn, in verbinding te raken met onszelf en iets te ervaren van het sublieme van de tastbare wereld.

Carolina Koster (1969) werd geboren in het gezin van een Nederlandse ontwikkelingssamenwerker en groeide op in Pakistan, Tanzania en Nederland. Door het vele reizen ontwikkelde ze een fascinatie voor haar fysieke omgeving en de ervaring van plaats en tijd. In 1994 studeerde ze af aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Ze werkt nu vanuit haar atelier in diezelfde stad.

Curriculum vitae

Carolina Koster – lavasteen

ABOUT

Carolina Koster’s work reflects her fascination for the expressiveness of the physical world that surrounds us. Outside her studio, she seeks connection with where she is. She meets her surroundings in a dialogue and filters what is meaningful to her. Finds and experiences are taken to her studio. There she waits, until an object or material demands interaction. She packs, applies layers of charcoal, traces, photographs, folds and unfolds, pours, searches for words, cuts and tears, until a found method fits.

She uses sober, (sometimes found) fundamental materials, such as charcoal, paper, plaster, stone, wood and corrugated cardboard. By using these simple materials, she emphasises, that our ordinary, everyday surroundings, contain enigmatic poetry. With her interventions, she makes this palpable.

Carolina Koster’s works appeal to a fundamental connection with our physical world. They invite us to reflect on our own physical being, to connect with ourselves and to experience something of the sublime of the tangible world.

Carolina Koster (1969) was born into the family of a Dutch development worker and grew up in Pakistan, Tanzania and the Netherlands. Through this frequent travelling, she developed a fascination for her physical environment and the experience of place and time. In 1994, she graduated from the Willem de Kooning Academy (Academy of Fine Arts) in Rotterdam (NL). She now works from her studio in the same city.

Curriculum vitae

BIO